Softproof v praxiNa nedávném veletrhu Reklama Polygraf jsme se v rozhovoru s ing. Antonínem Charvátem, zástupcem firmy Eizo v ČR, dozvěděli o přednášce na téma "softproof", která měla proběhnout 29. března v sídle společnosti Agfa na Proseku. Po předchozím emailovém potvrzení jsme se vydali horkým odpolednem do Agfy, kde už se shromažďovali nejrůznější zájemci o prohloubení svých znalostí. Následoval několik hodin trvající intenzivní příval nesmírně zajímavých informací, které jsme se vám dnes pokusili převést do stručného a srozumitelného textu.

Softproof je metoda náhledu tiskového výstupu, má v ideálním případě simulovat finální výtisk. Narozdíl od hardproofu se nepoužívá tzv. "nátisků" (fyzicky vytisknutých zkoušek), ale data se zobrazují na monitoru.

Sofproofové fórum

Výhoda softproofu spočívá zejména ve snížení nákladů na tisk a v ušetření času potřebného ke zkoušce. Odpadají nátisky a tím se ušetří náklady na barvy, papír a tiskové zařízení – jeho servis a kalibraci. Při zobrazení dat na monitoru vidíme výsledek ihned a změna ve zdrojových datech se nám projeví v reálném čase. Další výhodou softproofu je možnost provést kontrolu správnosti i v "domácích" podmínkách kde obvykle plotr pro nátisk nemáme k dispozici.

Dálkový softproof – Dálkový SP probíhá na straně klienta i zpracovatele. V principu funguje dálkový softproof tak, že klient odešle tisková data na server tiskárny. Zde dojde k převedení na barevný profil tiskového stroje a k převedení zdrojových dat do formátu tzv. RIPu, tedy rastrového obrazového souboru. Tento rastrový obraz se potom uloží na serveru tiskárny a klientovi je umožněn přístup k jeho nahlížení ve formátu SIF (Stream Image Format). Klient si na svém pracovišti zapne běžný internetový prohlížeč (podporující správu barev) a na zkalibrovaném monitoru si svou zakázku prohlédne. Součástí procesu je i možnost výsledek odsouhlasit k tisku nebo jej naopak zamítnout s případnou poznámkou k tomu, co a jak se má opravit.

Výhody dálkového softproofu – odpadá cestování klienta do tiskárny či zdlouhavé posílaní nátisků kurýrní službou. Díky tomu, že ke zpracování obrazových dat dochází na straně tiskárny, lépe řečeno jejího serveru, odpadá také možná chyba v nastavení převodu barevného prostoru na prostor tiskového stroje.

Rizika dálkového softproofu – Pokud by klient neměl kalibrovaný monitor, došlo by k tomu, že data zobrazená pomocí speciálního prohlížeče, který mu poskytne tiskárna, uvidí s určitým barevným posunem. Softproof by v tomto případě nefungoval správně a tak je nutné takovým situacím předejít. V praxi má tiskárna, která do svého workflow metodu softproofu zavedla, k dispozici software starající se o zajištění standartních podmínek pro zobrazení dat. To znamená, že klient (stejně tak jako zpracovatel) musí na svém monitoru pravidelně provádět rekalibraci a software, který tento proces obsluhuje hlídá, zda je odchylka barevného zobrazení v normě a zda je tak možné data korektně zobrazit a následně odsouhlasit jejich tisk.

Nevýhody softproofu – hardproof narozdíl od softproofu má svou hmotnou podobu, která slouží jako jakýsi výchozí bod nebo zadání celého tisku. Pokud nebude klient s výsledkem práce tiskárny spokojen může se odvolat na hardproof, který byl před zpracováním celé zakázky vytvořen. Stejně tak pro tiskárnu je hardproof jakýmsi opěrným bodem – klient tuto variantu odsouhlasil. V případě softproofu chybí možnost odvolání na nátisk, neboť žádný nevznikne.

Sofproofové fórum

Normované osvětlení – abychom viděli vytištěnou stránku korektně, musíme ji pozorovat ve světle, které lze považovat za standartní. Takové světlo má v ideálním případě úplné barevné spektrum, teplotu chromatičnosti přibližně 5000 stupňů Kelvina. Budeme-li výtisk pozorovat v zářivkovém světle, můžeme pozorovat jistý posun barev k zelené. Proto se pro kontrolu používají speciální světelné boxy. Ty musí mít možnost regulace hladiny osvětlení aby bylo možné dosáhnout stejného jasu jaký je nastaven na monitoru. Speciální zářivky, kterými je světelný box osazen stárnou a ztrácí svou intenzitu. Nesprávné osvětlení bývá nejčastější příčinou nesouladu hard a soft-proofu.

Co je k provozu softproofu potřeba – abychom mohli začít se softproofem, potřebujeme nejen zobrazovací zařízení – tedy monitor, který je kalibrovatelný a dodržuje určité parametry a normy. Potřebujeme také softwarové vybavení. Softproofový workflow zahrnuje kalibrační software pro monitory – používá se na straně zadavatele i zpracovatele. Serverový software, který obsluhuje zakázky a provádí konverze mezi barevnými prostory, umožňuje klientovi přistupovat ke svým zakázkám a spravovat je.

Sofproofové fórum

Nároky na monitor – Monitor musí být v každém případě kalibrovatelný. Z monitorů Eizo jsou tomu vhodné modely s označením CG. Stejně tak je možné použít některé monitory firmy NEC nebo Apple. U druhého a třetího výrobce je ale obtížné dosáhnout kvality zobrazení, která softproof vyžaduje. Ostatní monitory jiných výrobců nejsou pro softproof v současné době vhodné.

Softproof monitor by měl obsahovat senzor pro kompenzaci barevné teploty bílého bodu, senzor úrovně okolního osvětlení, 3D-LUT převodní tabulky pro výpočet přenosové charakteristiky, technologii DUE (Digital Uniformity Equalizer) pro kompenzaci jasové a barevné složky pro dosažení vysoké uniformity obrazu v celé ploše obrazovky a co nejmenší ΔE (rozdíl naměřeného barevného zobrazení od ideálního).

Monitor sám o sobě musí být provozován ve standartním osvětlení s teplotou denního světla a s pokud možno úplným barevným spektrem. Je nutné jej po určité době rekalibrovat. Nejnovější monitory Eizo řady CG, vybavené integrovanou kalibrační sondou, jmenovitě CG245W (který máme v ateliéru) a připravovaný CG275W, umožňují nastavit automatickou rekalibraci bez zásahu obsluhy. Kalibrace spočívá v nastavení teploty bílého bodu, nastavení černého bodu, gradace gamma křivky a intenzity podsvícení, která by se měla pohybovat podle použití monitoru a úrovně okolního osvětlení mezi 90 a 200 cd (candela). Monitor, který pracuje v režimu 200 cd má životnost pro softproofové použití řádově 5 tisíc hodin. Po této době je nadále možné jej provozovat v režimu např. 90cd s dosažením správného barevného zobrazení.