o nás
MgA. Marian Beneš

Zdánlivě navzdory svému názvu nesleduje výuka v Ateliéru reklamní fotografie primárně cíl vychovat "pouze" reklamní fotografy, ale naopak usiluje o to, aby absolventi oboru byli samostatně tvořícími výtvarníky schopnými prosadit svou volnou tvorbu do případné společenské zakázky. Jestliže se škola při svém vzniku v roce 2004 ustavila nejenom na předpokladu sociálního významu reklamy jakožto hybné síly hospodářského rozvoje, ale především na schopnosti reklamy pozitivně formovat životní styl společnosti, potom výukový plán studia fotografie chce - nebo spíše musí - vnímat přípravu svých studentů v mnohem širším i hlubším kontextu společenského významu umělecké tvorby.

Prof. Miroslav Vojtěchovský

Vzájemně se doplňující dvojice fotografických pedagogů, prof. Miroslav Vojtěchovský a MgA. Marian Beneš, organizují výuku v ateliéru tak, aby se pokud možno nelišila od modelu praktikovaného na školských pracovištích poskytujících pomaturitní vzdělávání v České republice. Výukový systém Ateliéru reklamní fotografie se v zásadě opírá o konstrukci zavedenou v českém i slovenském vysokém školství architektem poválečného fotografického vzdělávání, prof. Jánem Šmokem. Nicméně je upraven zkušenostmi ateliérové výuky uskutečňované tradičně na školách typu AVU a VŠUP. Konstrukce studijního plánu je navíc obohacena o zajímavé aspekty studia fotografie na dvou rovinách zahraničních škol. Jednak v newyorském International Center of Photography, kde v letech 2001-2003 působil MgA. Marian Beneš jako student i asistent při výuce, stejně jako univerzitní úrovni ve washingtonské School of Communication (American University, Washington DC), kde působil v letech 1999-2003 prof. Miroslav Vojtěchovský.

Posluchač je během tříletého studia v Ateliéru reklamní fotografie vyzýván k tomu, aby hledal svůj vlastní výraz a tvůrčí možnosti v práci se všemi úrovněmi fotografické techniky - počínaje vlastníma rukama vytvořenou dírkovou komorou, přes analogový kinofilm až k vysoce profesionálním digitálním středoformátovým stěnám. Workshopy zvané Praxe profesionálního fotografického studia - zejména ve spolupráci s automobilovým průmyslem - dávají poté možnost studentům nahlédnout do skutečně náročného procesu realizace zakázky. V programu fotografické tvorby se ale také vedle přesně definovaných náročných cvičení objevují zcela volná zadání, umožňující posluchačům libovolným směrem překračovat tradičně vnímané hranice fotografie.

 

MgA.Marian Beneš, prof.Miroslav Vojtěchovský